Produce X101: 3. díl - vystoupení na EXO a BTS!

16:00 | 24.05.2019 AngryDaeguni 1
Je tu shrnutí dalšího dílu Produce X 101 a s ním i dalšího hodnocení, přeřazování a zjevení se další kategorie v soutěži o místo v debutové skupině. Více v článku.
Produce X 101
Produce X 101 FOTO: kpopro.wordpress.com
Po velmi kraťoučkém sestřihu událostí z konce minulého dílu kamery diváky přesunuly do tréninkových místností jednotlivých kategorií. V nich trenéři oznámili, že bude další rozřazování, a to nyní i do kategorie F. Jedinci, jež skončí v kategorii X nebudou mít možnost vystupovat v televizi společně s ostatními na píseň X1-MA.

Po třídenní tvrdé práci s cílem před kamerou perfektně zatancovat a zazpívat X1-MA účastníci napjatě čekali na hodnocení od trenérů, tedy od Lee Seok Hoona, Kwon Jae Sunga, Shin Yoo Mi, Cheetah a Soyu. Tito zasedli do speciální místnosti s velkou obrazovkou určené k dumání nad dalším osudem jednotlivých soutěžících.

Každý ze soutěžících se pak dostavil do místnosti odpovídající jeho kategorii. Výsledky oznamoval kategorii A Lee Dong Wook. Sdělili jim, že jeden z nich propadl do nižší úrovně a také, že jakmile do místnosti pro kategorii A vstoupí někdo z jiné kategorie, někdo z kategorie A musí propadnout do kategorie nižší. Ve kategorii A nakonec z původního počtu zůstalo pouhých šest členů a zbytek doplnili účastníci z nižších kategorií. 

Největším šokem v negativním slova smyslu bylo propadnutí Wang Jyun Haa (YG Entertainment) z kategorie C do kategorie F a Tonyho (Hongyi Entertainment) z kategorie A do kategorie F. Naopak v pozitivním smyslu zapůsobil postup Ham Won Jina (Starship Entertainment) z kategorie D do kategorie A, Kim Hyun Bina (Source Music Entertainment) rovněž z kategorie D do kategorie A a Han Gi Chana (Fantagio) z kategorie X do kategorie C. Zjevení se členů kategorie X, o kterých si ostatní účastníci mysleli, že odjeli domů, bylo překvapení samo o sobě. Následovaly generální zkoušky na vystoupení a samotné vystupování v Mnet s písní X1-MA, na pozici ve středu formace byl umístěn Son Dong Pyo z DSP Media

Po zaslouženém odpočinku byli soutěžící jednoho dne vyzváni, aby se shromáždili ve větší hale. Zde jim Lee Dong Wook řekl, že další utkání Group X Battle bude o místo 1 až 60, dle oblíbenosti u diváků, která je dána počtem bodů při hlasování. Každý, kdo se umístí na místě 61 a dále, bude ze soutěže vyřazen. Srdce diváků lze získat co nejlepším výkonem ve vystoupení na určitou píseň. 

Soutěžící byli rozděleni do týmů. Vedoucím prvního týmu byl po právu dříve ustanovený střed formace Son Dong Pyo, který pak losoval vedoucího druhého týmu, ten třetího, a tak dále. Každý vedoucí týmu si popořadě vybral, koho chce v týmu mít, a to tak, aby dosáhl maximálního počtu 12-ti až 14-ti osob. Poté týmy diskutovaly, na jakou skupinu chtějí mít vystoupení. Na výběr měli z EXO, BTS, GOT7, NCT U, SEVENTEEN, NUEST W, Monsta X a Wanna One. Následoval závod mezi vedoucími týmů s úkolem co nejrychleji doběžet ke zdi s tabulemi interpretů, sloupnout tu kýženou pro svůj tým a doběhnout zpět k podstavci svého týmu, tam tabuli umístit.K nemilému překvapení všech se poté ještě každý tým musel rozdělit na polovinu a vedoucí týmu si mohl vybrat, jestli bude v polovině, která bude zpívat debutovou píseň dané skupiny nebo její hit. Také si musel vybrat, kdo s ním bude v té polovině. Co se týče písní interpretů, mezi kterými si vedoucí museli vybrat, konkrétně šlo o: EXO MAMA vs Loveshot, BTS No More Dream vs Blood, Sweat and Tears, NCT U 7th Sense vs Boss, GOT7 Girls girls girls vs Lullababy, SEVENTEEN Clap vs Adore U, Wanna One Energetic vs Light, Monsta X Tresspass vs Dramarama, NU'EST W Where you at? vs Dejavu. Bylo také řečeno, že rozdělené týmy půjdou do duelu. V tomto díle Produce X 101 mohli diváci spatřit vystoupení na MAMA a Loveshot od EXO. Z duelu vyšel vítězně tým vystupující na Loveshot. Nejvíce hlasů od diváků získal Kim Woo Seok (UP10TION, Top Media). Dále diváci mohli zhlédnout vystoupení na No More Dream od BTS. Výsledek duelu se ale nedozvěděli, poněvadž Blood, Sweat and Tears bude možno spatřit až v dalším díle.

Budete se také dívat?

ZDROJ: kshow123.net

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9